Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Profesinio orientavimo ir informavimo renginys.

         2017-03-17 d. 5a klasės mokiniai kartu su klasės vadove Svetlana Beneckiene aplankė Santariškių universitetinę vaikų lygoninę, vaikų onkologijos centrą. Išvyką padėjo organizuoti 5a klasės tėvų komiteto pirmininkė Jelena Dovkša ir mūsų gimnazijos mokinių mama Alina Četverikova, kuri jau virš 20 metų dirba šiame skyriuje. Alina labai įdomiai ir išsamiai pristatė mokiniams savo ir kitų lygoninės darbuotojų profesijas, papasakojo apie gydomas ligas, jų gydymo būdus, apie lygonių gydymo sąlygas. Ji organizavo ekskursiją, kurios metu mokiniai turėjo galimybę aplankyti šiame skyriuje gydomą mūsų gimnazijos mokinį. Tą dieną skyrių aplankė kinologai su savo augintiniais. Bendravimas su jais labai pakėlė nuotaiką visiems – ir ligoniams, ir medicinos darbuotojams, ir mūsų mokiniams. Išvyka vaikams patiko, jie pasakė, kad gavo daug naujų žinių apie medicinos darbuotojo profesiją, o kai kuriuos ši profesija net sudomino.

 

Daugiau nuotraukų


Darni mokykla.

Mūsų gimnazija užsiregistravo ir  dalyvauja 2017 metais programoje "DARNI MOKYKLA". 

 

         Programos tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

 

Programos "Darni mokykla" komandos nariai:

1. Ala Vakar - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Gražina Pleskevičiūtė - geografijos mokytoja

3. Irina Jakubovskaja - Biologijos ir pasaulio pažinimo mokytoja

4. Jelena Šuškevič - chemijos mokytoja

5. Olga Kločka - fizikos ir pasaulio p[ažinimo mokytoja

6. Vincas Jatkelo - fizikos mokytojas

 

 


MAŽOJO GOLFO VARŽYBOS

      Lietuvos golfo federacija (LGF) ir „Profesionalių golfininkų asociacija LTU“ (PGA) kartu su BMW prekės ženklą atstovaujančia „Modus Group“ ėmėsi ugdyti būsimus golfo olimpiečius. Siekiant iš arčiau supažindinti šalies moksleivius su pernai į olimpines žaidynes po ilgos pertraukos sugrįžusia sporto šaka, startavoLietuvos mokyklų mažojo golfo projektas. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos jaunieji sportininkai. Mums nauja, iš Škotijos atkeliavusi sporto šaka, Lietuvoje susidomėta 2000 metais, šalia Kauno įkūrus klubą „ Elnias“. Subūrę bendraminčius technikos mokėmės visi - ir kūno kultūros mokytojai Gražina, Aleksandras ir moksleiviai.

Mūsų pirmojo starto, Vilniaus miesto „mažojo golfo“ atkrentamųjų varžybų akimirkos: 1-4 kl. amžiaus grupė ir 5-8 klasių mokinių amžiaus grupė.

 

Daugiau nuotraukų


PRADINUKŲ FUTBOLO LYGA

        Pradinių klasių moksleiviai nuo šiol turi savo futbolo pirmenybes - penkiuose šalies rajonuose startavo naujas Lietuvos futbolo federacijos (LFF) projektas „Pradinukų lyga“. Turi ir savo himną. https://soundcloud.com/lietuvos-futbolas/pradinuku-lygos-himnas

         Turi savo futbolo komandą ir mūsų gimnazija - „GRIGIŠKĖS“.

    

      Pirmojo etapo metu, kovo 21 d. gimnazijos salėje savo jėgas išbandė Trakų rajono savivaldybės Rūdiškių gimnazijos, Vilniaus savivaldybės Paberžės „Verdenės“ gimnazijos, Vilniaus rajono savivaldybės Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ir mūsų gimnazijos pradinukai. Pirmąją vietą, su trimis pergalėmis, surinkę net 9 taškus, laimėjo šeimininkai. Su nekantrumu lauksime savo komandos startų antrajame etape, balandžio 6 d..

      Visos naujienos http://www.pradinukulyga.lt/

 

      Daugiau nuotraukų


TARPTAUTINĖ VAIKŲ DOVANA ŽEMEI

Jei vieną dieną žmonės apkabintų Žemę – ar kas pasikeistų?

Jei įprastume susikibti rankomis – ar išnyktų karai?

Aš to nežinau, bet trokštu išbandyti.

Tikiu, kad susikibusių rankų kelias per visą Žemę gali daug ką pakeisti”

 

      

       Kovo 20 d. gimnazijos 4c, 5a, 5b klasių moksleiviai, įteikė dovaną ŽEMEI - vaikų šokį pasaulinės Žemės dienos proga. Šiame socialiniame projekto taikai ir vienybei Žemėje šokio metu, 12 val. vienu metu šoko jaunieji Žemės gyventojai iš Lietuvos, Gruzijos, Kroatijos bei Islandijos.

Mokytoja Anžela bei klasių vadovės Ilona, Svetlana ir Gražina dėkoja moksleiviams už pasitikėjimą žmogumi, kantrybę bei bendrą rūpestį Žemei.

 

Mokinių šokis žemei

 

Daugiau nuotraukų

 


OLWEUS patyčių prevencijos programa

       Olweus programa yra įgyvendinama gimnazijoje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

        Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

          Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių santykiai.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

        Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

 

Gimnazijoje taikomos nuobaudų kopėčios

 

  1. Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo darbuotojas, kuris pastebėjo netinkamą elgėsį - iškart po įvykio.
  2. Trumpas korekcinis pokalbis su dviems suaugusiais (vienas iš jų – klasės vadovas, kitas – matęs patyčių situaciją mokytojas, administracijos atstovas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas). Reikalaujama liautis netinkamai elgtis bei informuojama apie tolimesnes pasekmes nesiliovus.
  3. Susitikimas su parsižengusio mokinio tėvais ar globėjais, klasės vadovu ir administracijos atstovu. Gimnazija reikalauja liautis netinkamai elgtis, sudaromas konkrečių veiksmų planas bei tolimesnio poveikio priemonės.
  4. Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų ar globėjų, bei (esant reikalui) taikomų poveikio priemonių koregavimas. Vaiko gerovės komisijos siūlymas skirti nuobaudą raštu: pastabą, įspėjimą ar papeikimą (priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).
  5. VGK siūlymas tėvams perkelti mokinius į kitą mokymosi įstaigą.

Prašymas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai vaikui iki 16 metu skirti minimalią ar vidutinę priežiūrą.

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2017-2018 mokslo metams

 

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VYKDYMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOJE

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2017-2018 MOKSLO METAIS 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas -  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto priisima mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

 Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

  • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
  • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu; 
  • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
  • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
  • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

(Šaltinis: http://www.sppc.lt/index.php?-262879487 )

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

Olweus programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus programa GIMNAZIJOJE

• 2015-2016 m. m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias 

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.

4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

Daugiau informacijos apie Olweus patyčių  prevencijos programą rasite ČIA. 


Detaliau »