Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2018-2019 metų GIMNAZIJOS TIKSLAI

 

TIKSLAS 1

 

Siekti kokybiško ugdymo(si) pamokose, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, galimybes, skirtumus, pasirinkimus.

 

TIKSLAS 2

 

Suteikti galimybę mokiniams ugdyti ir tobulinti saviraiškos kompetencijas STE(A)M ir kitos srities formalioje ir neformalioje erdvėje.

 

TIKSLAS 3

 

Dalyvauti Lietuvos valstybės  šimtmečio minėjime.

 

Keliami uždaviniai tikslams pasiekti:

 

  1. Tobulinti pamokos struktūrą stiprinant išmokimo stebėjimą, įvertinant kiekvieno mokinio pasiekimus ir asmeninę pažangą lyginant su išsikeltais mokymosi uždaviniais.
  2. Kurti kūrybišką ir modernia IKT aplinką gimnazijoje, skatinant efektyviau naudoti inovatyvias technologijas ugdant mokinių kūrybiškumą.
  3. Parengti gabių mokinių atrankos kriterijus ir organizuoti gabių mokinių ugdymosi priemonių planą. Tobulinti gabių vaikų ugdymąsi.
  4. Diferencijuojant bei individualizuojant ugdymo (si) procesą, gerinti pamokos kokybę.
  5. Organizuoti bei dalyvauti  gimnazijos ir Grigiškių bendruomenės neformalioje veikloje.
  6. Pritraukti išorines lėšas dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.
  7. Gilinti istorines žinias, socialinių įgūdžių  žinias, supažindinti su kitomis kultūromis, tradicijomis.
  8. Ugdant mokinių tolerantiškumą, tobulinant gimtosios bei užsienio kalbų žinias, Paminėti Baltijos šalių šimtmetį.