Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

 

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Mokomieji dalykai

Auklėjamoji klasė

1

Adomaitienė Marija

Anglų kalba

 

2

Antropikienė Audronė

Lietuvių kalba ir literatūra

 

3

Asajevičienė Agnessa

Psichologija

 

4

Balkunienė Beata

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

1 b

5

Beliak Teresa

Lenkų (gimtoji) kalba

7 b

6

Beneckienė Svetlana

Matematika, ekonomika

8 a

7

Bezvodickaja Jelena

Anglų kalba

 

8

Biskupska Tatjana

Rusų (gimtoji) kalba,

Dorinis ugdymas (etika)

IV a(gimnazijos)

9

Bogdevičienė Ana

Priešmokyklinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

Grupė “Žiniukai”

10

Butrimovič Viktorija

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

11

Chaleckaja Lucija

Psichologė, neformalusis ugdymas

 

12

Dancevičienė Rolanda

Lietuvių kalba ir literatūra

 

13

Gaurytė Dalia

Lietuvių kalba

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III a (gimnazijos)

14

Giedraitienė Ivona

Technologijos, neformalusis ugdymas

6 c

15

Griškevičienė Daiva

Istorija

Pilietiškumo pagrindai, Teisė

6 b

16

Ignatavičė Mažena

Aerobika, Šokių būrelis

 

17

Iliukovič Ana

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

(lenkų ugdomąja kalba)

Grupė “Pelėdžiukai”  

18

Jakubovskaja Irina

Biologija, gamta ir žmogus

 

19

Jakubovskij Aleksandras

Fizinis ugdymas, neformalusis ugdymas

 

20

Januškevič Teresa

Matematika

 

21

Jarmolovič Jan

Muzika, neformalusis ugdymas

 

22

Jatkela Vincas

Žmogaus sauga, fizika, automobilizmas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

23

Jatkelienė Birutė

Bibliotekininkė

 

24

Jodkienė Jolanta

Muzika, neformalusis ugdymas

I a (gimnazijos)

25

Jodkienė Nijolė

Dailė, neformalusis ugdymas

 

26

Juchnevičienė Rita

Lietuvių kalba

 

27

Klimaševskaja Bartkevičienė Anželika

Choreorafija, fizinis ugdymas, šokių būrelių vadovė

 

28

Kločko Olga

Fizika, gamta ir žmogus

 

29

Kratkovskaja Liucija

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

30

Kubiak Božena

Dailė

 

31

Kučinskaja Ana

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

1 a

32

Kuzmicka Jolanta

Lenkų (gimtoji) kalba

 

33

Kuzmitovičiūtė Viktorija

Lietuvių klaba ir literatūra

5 a

34

Lauruvenec Valerija

Visos dienos grupės vadovė

 

35

Leonovič Ana

Logopedas

 

36

Lisovskaja Agnieška

Fizinis ugdymas

 

37

Liutkevič Svetlana

Fizika

 

38

Mačiulienė Nijolė

Lietuvių kalba ir literatūra

I b (gimnazijos) 

II b (gimnazijos)

39

Markevičienė Vilma

Lietuvių kalba ir literatūra

7 a

40

Matijošienė Ana

Istorija

 

41

Mickevič Olga

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

4 a

42

Milašienė Marija

Biologija

III b (gimnazijos)

43

Moskaliova Tamara

Dorinis ugdymas (etika)

 

44

Nikulin Victor

Dorinis ugdymas (stačiatikių tikyba)

 

45

Oniščiuk Natalija

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

3 a

46

Pavliukovič Valentina

Priešmokyklinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

Grupė „ABVGDejka“

47

Petrucina Jevgenija

Socialinis pedaogas, visos dienos grupės pegagogas

 

48

Pileckienė Jolanta

Chemija

 

49

Pleskevičiūtė Gražina

Geografija, fizinis ugdymas, neformalusis ugdymas

8 b

50

Pliopienė Ilona

Pradinis ugdymas

(lenkų ugdomąja kalba)

3 c

51

Pomarnacka Irena

Technologijos, neformalusis ugdymas

 

52

Rogovskaja Svetlana

Rusų (gimtoji) kalba

Vokiečių kalba

5 b

53

Romanovskienė Alesia

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

2 b

54

Ščuckis Alanas

Fizinis ugdymas, neformalusis ugdymas

 

55

Senkevič Božena

Istorija, pilietiškumo pagrindai

 

56

Sergeičik Marina

Anglų kalba

 

57

Stefanovič Lucija

Matematika

 

58

Stulpinienė Olga

Socialinis pedagogas

 

59

Šuškevič Jelena

Chemija, gamta ir žmogus

Dorinis ugdymas (etika)

Mokinių tarybos kuratorė

II a (gimnazijos)

60

Šutova Olga

Mokytojo padėjėja

 

61

Tumaš Danuta

Informacinės technologijos

Matematika

6 a

62

Usačiova Aksenija

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

Specialusis pedagogas

2 a

63

Vakar Ala

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

64

Veromej Karolina

Anglų kalba

8 c

65

Vitol Valentina

Mokytojo padėjėja

 

66

Zenkevič Kristina

Pradinis ugdymas

(lenkų ugdomąja kalba)

4 b

67

Zimonina Svetlana

Rusų (gimtoji) kalba

 

68

Životkevičienė Beata

Pradinis ugdymas

(lenkų ugdomąja kalba)

Logopedas

1 c

69

Zločenkova Ana

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

70

Zubenko Alina

Pradinis ugdymas

(rusų ugdomąja kalba)

3 b