Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018 - 2019 M.M.

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d..

Ugdymo proceso trukmė:

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

   

  Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – 2018 m. lapkričio 2 d.

  Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

  Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 22 d.

    Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – 2019 m. balandžio 26 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

 

Gimnazija įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Gimnazija nustatė ugdymo laikotarpių trukmę:

 

Pradinis ugdymas:

 

 

Pagrindinis ugdymas ir III gimnazijos kl.:

 

 

IV gimnazijos klasės:

 

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2017 - 2018 ir 2018 - 2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2018 - 2019 m.m. vidurinio ugdymo koordinavimo darbo grupė

  1. Ala Vakar  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
  2. Hanka Gžybovska – mokyklos direktorė
  3. Dalia Gaurytė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ia klasės vadovė
  4. Tatjana Biskupska – rusų kalbos vyresn. mokytoja, II a klasės vadovė
  5. Olga Kločka – fiziko vyresn. mokytoja, IIIa klasės vadovė
  6. Lucija Stefanovič – matematikos vyresn. mokytoja, IIIb klasės vadovė 
  7. Svetlana Rogovskaja – rusų kalbos vyresn. mokytoja, IV a klasės vadovė
  8. Jelena Boroda – anglų kalbos vyresn. mokytoja, IV b klasės vadovė

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

 

Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka

 

Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.