Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020 - 2021 M.M.

 

ĮSAKYMAS DĖL PAKEITIMŲ VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO

 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

 

 

ĮSAKYMAS DĖL PAKEITIMŲ VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANE

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d..

Ugdymo proceso trukmė:

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

 Rudens atostogos

2020 m. spalio 27 d. – 2020 m. spalio 30 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 28 d. – 2021 m. sausio 7 d.

 Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 19 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – 2021 m. balandžio 9 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

 

Gimnazija įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Gimnazija nustatė ugdymo laikotarpių trukmę:

Pradinis ugdymas:

 

Pagrindinis ugdymas ir III gimnazijos kl.:

 

IV gimnazijos klasės:

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 ir 2020 - 2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2020 - 2021 m.m. vidurinio ugdymo koordinavimo darbo grupė

  1. Ala Vakar  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
  2. Hanka Gžybovska – mokyklos direktorė
  3. Dalia Gaurytė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IVa klasės vadovė
  4. Jelena Šuškevič – chemijos vyresn. mokytoja, III a klasės vadovė
  5. Nijolė Mačiulienė  – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, IIb ir III b klasių vadovė
  6. Jolanta Jodkienė – muzikos vyresn. mokytoja, IIa klasės vadovė
  7. Jevgenija Petrucina – socialinis pedagogas, ugdymo karjerai grupės vadovė

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

 

Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka

 

Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.