Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Egzaminai

Atmintinė abiturientams 2018

 

2018 metų egzaminų ir PUPP tvarkaraščiai

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos Pagrindinės sesijos 2018 m. brandos egzaminų centrai

 

2018 m. GIMTOSIOS KALBOS (LENKŲ IR RUSŲ) MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO (I DALIES) TVARKARAŠTIS

 

2017 metų brandos egzaminų sesijos rezultatų apžvalga

 

2016 metų brandos egzaminų sesijos rezultatų apžvalga

 

2015 metų brandos egzaminų sesijos rezultatų apžvalga

 

 

 

Rengiantis 2018 metų brandos egzaminams svarbu žinoti:

 

      Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą (valstybinį ar mokyklinį) renkasi mokinys.

      2018 m. brandos egzaminų tvarkaraštis prisegtuke.

      Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.

      Mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

      Prašymą iki einamųjų metų sausio 13 dienos dėl menų ir technologijų, o iki vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo mokinys pateikia savo mokyklos vadovui. Prašymo laikyti brandos egzaminus forma prisegtuke.

      Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama.

       Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 10 – birželio 21, pakartotinė – birželio 22 – liepos 9 dienomis.

Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:

      Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo ir mokslo ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinio egzaminų centro direktorius.

      Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per 3 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Apeliacijas dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino galima pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.

       Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.

      Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje http://www.nec.lt/ galima rasti:

* 2018 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

* Kalbų įskaitų nuostatus, programas.

* Brandos egzaminų programas.

* Brandos egzaminų vykdymo instrukcijas.

* Brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus.

      Brandos egzaminų klausimais mokykloje konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Ala Vakar, tel. 8(5)2432555.

 


 

Šiuose tinklalapiuose rasite įdomios ir naudingos informacijos, kaip įveikti egzaminų baimę ir tvarkytis su stresinėmis situacijomis.

www.sos03.lt

www.skulis.lt


Naudinga informacija prisegtukuose.

 

2018 METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINO KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI.