Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Ugdymas karjerai

Profesinio orientavimo, konsultavimo, informavimo ir ugdymo karjerai darbo grupės sąrašas

 1. Jevgenija Petrucina –  socialinis pedagogas, grupės pirmininkė
 2. Lucija Chaleckaja - psichologė
 3. Lucija Stefanovič – matematikos vyresn. mokytoja
 4. Jelena Boroda – anglų kalbos vyresn.mokytoja
 5. Svetlana Rogovskaja, rusų kalbos vyresn. mokytoja
 6. Teresa Beliak – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja.
 7. Olga Kločka – fizikos vyresnioji mokytoja
 8. Tatjana Biskupska – rusų kalbos vyresn.mokytoja
 9. Irena Pomarnacka – technologijų mokytoja ekspertė

              K o o r d i n u o j a mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupės veiklą  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ala Vakar.

 

PROFESINIO ORINTAVIMO, KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO IR UGDYMO KARJERAI

DARBO GRUPĖS NARIŲ PAREIGOS

 

Darbo grupės narių

vardas, pavardė

Pareigos

Ala Vakar – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Koordinuoja darbo grupės veiklą;  

kiti bendrieji su  pradiniu, pagrindinių ir viduriniu ugdymu susiję klausimai.

Jevenija Petrucina -  socialinis pedagogas

   Darbo grupės pirmininkė, atsakinga už spec. poreikių mokinių ir jų tėvų konsultavimą ugdymo karjerai klausimais. Atsakinga už bendradarbiavimą su socialiniais partneriais profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Liucija Chaleckaja - psichologė

Atsakinga už savęs pažinimo kompetencijų ugdymą.

Teresa Beliak – lenkų kalbos mokytoja, IV gimnazinės klasės vadovė

Atsakinga už IV klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Lucija Stefanovič – matematikos mokytoja, II b klasės vadovė

Atsakinga už II b klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Tatjana Biskupska – rusų kalbos mokytoja, I a gimnazinės klasės vadovė

Atsakinga už Ia klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Svetlana Rogovskaja – rusų kalbos mokytoja, III a klasės vadovė

Atsakinga už  III a  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Jelena Boroda – anglų kalbos mokytoja, III b klasės vadovė

Atsakinga už  III b  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Olga Kločka – fizikos mokytoja, II a klasės vadovė

Atsakinga už  II a  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais;

Irena Pomarnacka – technologijų mokytoja, I b klasės vadovė Atsakinga už  I b  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

 

Ugdymo karjerai grupės darbas paremtas Ugdymo karjerai programa 2014.

 

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

 

Konkrečios darbo grupės veiklos: 

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais). 

 

Kreipkis į darbo grupės narius, jeigu: 

 • Nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • Nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • Abejoji savo pasirinkimais;
 • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • Turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO, KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO IR UGDYMO KARJERAI 2016-2017 m.m. VEIKLOS PLANAS

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS