Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Psichologas

PSICHOLOGĖ LUCIJA CHALECKAJA

306A kabinėtas

2019 - 2020 m.m.

DARBO GRAFIKAS

 

Dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

 

 

 

Antradienis

8.40 – 12.40

13.10 – 15.10

8.00 – 8.40

15.10 – 17.00

12.40 - 13.10

Trečiadienis

 

 

 

 

Ketvirtadienis

   

 

 

Penktadienis

9.10 – 13.10

8.00 – 9.10

13.10 – 17.00

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2019-2020 m.m. PSICHOLOGĖS LUCIJOS CHALECKAJOS VEIKLOS PLANAS

 

      Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Informacija apie psichologą

      Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Mokyklos psichologo pagalbos sritys:

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

Parengta pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2011 m. liepos 5 d. Nr. ISAK-1215.

SVARBU. Psichologui pateikta informacija yra konfidenciali - tai reiškia, kad tai, ką Tu pasakoji psichologui, liks tik tarp Tavęs ir psichologo.

Mieli tėveliai ir mokytojai, jūs taip pat esate laukiami pasidalinti įvairiais rūpesčiais, sunkumais ir konsultuotis įvairiais jums rūpimais klausimais, susijusiais su vaikų mokymu(si), savijauta, bendravimu ir pan.,  - tikrai neliksite vieni. 

Tik kartu – specialistų, tėvų ir mokytojų – sprendžiamos problemos ir įveikiami sunkumai padės vaikams/mokiniams patenkinti jų individualius psichoemocinius poreikius, stiprinti jų socialinę adaptaciją ir integraciją bei sėkmingai siekti akademinių rezultatų.

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS