Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Specialusis pedagogas

 SPECIALUSIS VYR. PEDAGOGAS KSENIJA USAČIOVA

113A kabinėtas

 

2018 - 2019 m.m.

DARBO GRAFIKAS

 

Dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

8.00 - 8.30

13.25-14.10

14.25 – 15.00

15.00 - 15.40

Antradienis

8.00- 8.30

12.30-14.10

 

Trečiadienis

8.00 - 8.30

11.25-12.10

 

Ketvirtadienis

8.00- 8.30

10.20-12.10

14.15-15.00

13.25-14.10

Konsultavimas

Penktadienis

8.00 – 8.30

10.20-12.10 

 

 

            Nekontaktinės darbo valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais: pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, darbui mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

 

Specialiojo pedagogo darbo tikslas

Specialiojo pedagogo veikla:

 

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2018-2019 m.m. SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS