Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Gimnazijos projektai

2016 - 2017 m.m. Grigiškių gimnazija dalyvauja projektuose:

 

  1. Projektas programa „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Programoje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Projekte sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre. 
  2. Projektas Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose "Dideli maži ekranai"Projekto vykdytojai, VšĮ Meno avilys komanda, kartu su Britų taryba ir Ugdymo plėtotės centru.
  3. Projektas ,,SOCIFACTION socialinio verslo regionuose skatinimas
  4. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.
  5. Programa "Darni mokykla".
  6. Projektas Grigiškių popieriaus fabriko istorija“. Mūsų gimnazijos 6-III klasių mokiniai dalyvauja Nacionalinėje  kraštotyros ekspedicijoje 2016-2018 m.,  skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Tyrinėjant Grigiškių popieriaus fabriko istoriją, susipažins su fabriko įkūrimo priežastimis ir aplinkybėmis,  su fabriko įkūrėjų šeimos istorija. Moksleiviai susipažins su fabriko istorijos etapais įvairiuose istorinėse laikotarpiuose.
  7. Projektas ,,Lietuvos valstybės sostinės‘‘ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.  Dalyvaujant projekte, keliaujant į visas Lietuvos valstybės sostines mūsų šalyje bei užsienyje, moksleiviai giliau pažins Lietuvos istorijos praeitį, etnokultūrines tradicijas, sužinos sostinių kitimo priežastys skirtinguose istoriniuose laikotarpiuose. Ugdys poreikį dalyvauti kultūros paveldo globos programose, aktyviai įsitrauks į savo valstybės gyvenimą, modernios Lietuvos valstybės kūrimą.

 

Mokykla nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja eTwinning Label programos projektuose:

 

Projekto partneriai: :  Karaliaus Vladislavo Jogailos gimnazija Nr.5 (Lenkija).

Projekto  vykdymo koordinatoriai: Teresa Beliak, lenkų kalbos vyresn. mokytoja ir Božena Senkevič, istorijos ir lenkų kalbos vyresn. mokytoja

Dalyvauja 9 – 12 kl mokiniai

 

Partneriai:  Kielcų  Jano Sniadeckio II  licėjus (Lenkija) ir Jeano Monnet licėjus (Prancūzija)

           Projekto vykdymo koordinatoriai:

Irina Jakubovskaja, biologijos vyresn. mokytoja

Jelena Šuškevič, chemijos vyresn. mokytoja

Olga Kločka, fizikos vyresn. mokytoja

Jelena Boroda, anglų kalbos vyresn. mokytoja

Izabela Ulevičiūtė, anglų kalbos mokytoja.

 

2014 metais rugsėjo mėn. mokyklos mokiniai ir mokytojai vyko į Lenkiją Tomašov Liubelski   dalyvauti projekte „Bendros piliečių iniciatyvos – raktas į bendradarbiavimą“. Mokiniai aplankė daug istorinių vietų Lenkijoje.

 

        2013-2014 m.m. mokykla dalyvavo elektronikos platintojų asociacijos ,,Epa“ ir partnerų projekte ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“. Dalyvavo 5-12 klasių mokiniai. Atsakingi: Mokinių taryba ir matematikos mokytoja Svetlana Beneckienė. Pirmame ir trečiame etapuose mokiniai rinko baterijas , antrajame – dujošvytes lemputes. Pirmajame etape mūsų mokykla užėmė pirmąją vietą.

 

1.    2010-2012 metais sėkmingai įgyvendintas ilgalaikis tarptautinis projektas Comenius  ,,Skirtingi ir panašūs- Europos kultūrinė plėtra ir europinė dimensija”. Projekte dalyvavo Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Švedijos,  Ispanijos,  Vengrijos ir Lietuvos mokiniai ir mokytojai. Mokytojai pasidalino gerąja metodine ir pedagogine patirtimi, mokiniai susipažino su šių šalių papročiais ir tradicijomis.

 

2.   Nuo 2008 m. mokykla laimi finansavimą Vaikų vasaros poilsio programoms. Kiekvienais metais mokykloje  organizuojama dieninės vasaros poilsio stovyklos „Saulės blyksniai“ veikla 1-5 klasių mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Į stovyklos darbą įtraukiami pradinių klasių mokytojai, meninio ugdymo ir technologijų mokytojai, socialiniai partneriai. Apie stovyklos veiklą rašomi straipsniai į laikraščius.

 

3.    Bendradarbiaudama su Vilniaus savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, mokykla dalyvauja  prevencinėse programose: „Antinikotininis klubas“ ir  „Be iliuzijų“, kurios skirtos pirminei prevencijai vykdyti. Mokiniai  dalyvauja akcijose, konferencijose, paskaitose. Paskaitas veda sveikatos biuro specialistai, mokyklos socialinis pedagogas, klasių vadovai.

 

4.    2012-2013 m.m. projektas ,,A.Puškinas ir A.Mickevičius. Kultūrų sankryžoje“. Dalyvavo 9-12 klasių mokiniai. Atsakingos gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) mokytojai: S.Rogovskaja, T.Biskupska, T.Beliak, E.Lazurkevič.

 

5.      2012-2013 m.m. dalyvavome Lietuvos muziejų asociacijos neformaliame edukaciniame projekte ,,Muziejus – mokykla – moksleivis“. Atsakinga rusų kalbos mokytoja T.Biskupska.

 

6.     Nuo 2012 m. vykdomas projektas „Neįgaliųjų integravimas į visuomenę“. Atsakinga technologijų mokytoja I. Pomarnacka.

 

7.     Nuo 2013 metų mokykloje vykdomas projektas „Maistas piliečiams“ , kurio tikslas  yra supažindinti mokinių tėvus su šiuolaikinėmis maisto piliečiams tendencijomis pasaulyje, teikti informaciją mokiniams ir jų tėvams apie sveiką mitybą.

 

8.     Dalyvaujant ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra”, ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”   sukurta materialinė bazė  mokyklos menų, technologijų, gamtos mokslų kabinetuose, padedanti įgyvendinti vidurinio ugdymo programą.

 

9.       Dalyvaudama projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra” mokykla įvykdė reikalavimus dėl mobiliosios įrangos skyrimo ir 2014 m. spalio mėn.  gavo  mobiliosios įrangos komplektą (15 kompiuterių).

 

10.     Tarptautinis edukacinis projektas „ Kiek šalių – tiek papročių“ Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos vaikams suteikė galimybę pažinti trijų šalių tautų papročius, tradicijas, kultūrą. Mūsų mokyklos mokiniams buvo suteikta galimybė nemokamai viešėti Lenkijoje.

 

11.      2012-2014 m.m. mokykla dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytame projekte ,, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Siekiant padėti mokiniams išsamiau pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje veikloje, mokykla dalyvauja šio projekto tęstinėje dalyje ,,Profesinis veiklinimas“.

 

12.      Ilgalaikis profesinio orientavimo projektas ,,Kam to reikia“.