Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Gimnazijos projektai

Projektas: Fab Lab arba „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės

 

Džiaugiamės, jog prisijungėme prie pasaulinės Fab Lab bendruomenės dalyvausime projekte „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės –  Fab Lab “.

Projekto metu mūsų gimnazijoje bus įkurta nauja erdvė  - techninės-kūrybinės-skaitmeninės dirbtuvės, kuriose  mokiniai, naudodamiesi  atvirojo kodo programomis bei skaitmenine įranga (3D skaneriu, lazerinėmis pjaustyklėmis, CNC staklėmis ir kt.), galės realizuoti savo kūrybines idėjas. Fab Lab laboratorijos, kaip ir kitos atvirosios bendruomeninės dirbtuvės (tarkim „Makerspace“ ir „Hackerspace), - tai platforma inovacijoms. Čia gimusios mokinių idėjos ateityje gali virsti prototipais, dizaino sprendimais ar net verslo startuoliais.

Projektą įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru. Finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto siekia 9000 Eur, mūsų gimnazija prie dirbtuvių kūrimo turės prisidėti 4000 Eur, taip pat pritaikyti patalpas pagal reikalavimus.

 

Gimnazija vykdo du Erasmus+ Projektus:

 

 Juggling among cultures: Drama dancE Arts Music for a Multicultural Europe.  Projekto Nr. projekto Nr. 2018-1-DE03-KA229-047404_3. Projekto trukmė: 2018-09-01 iki 2020-08-31. Šalys partnerės: Vokietija, Italija ir ispanija.

Museum Education in a Digital Era. Projekto Nr. 2018-1-EL01-KA229-047909_4 . Projekto trukmė: 2018-09-01 iki 2020-08-31. Šalys partnerės: Graikija, Portugalija, Rumunija, Vengrija.

 

Gimnazija 2017-2018 m.m. dalyvaudama projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ buvo atrinkta į geriausiai vykdančių projektą  mokyklų 20-tuką. Keturi gimnazijos mokiniai, jaunieji ambasadoriai vyks į Euroscola renginius Strasbūre kovo 29 dieną. Į Starsbūrą vyks: IV gimn. klasės mokinė Daria Moskvitina, II gimn. Klasės mokinys Maksim Filistovič, I A gimn. klasės mokinės Kamila Pacej ir Jekaterina Petrovskaja. Kartu su mūsų gimnazijos mokiniais į Strasbūrą vyks po 4 jaunuosius ambasadorius iš Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės ir Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijų. Mokinius lydės Mažeikių Gabijos gimnazijos mokytoja Stanislava Sovienė ir Turgelių Aistuvos gimnazijos mokytoja Jolanta Lazdauskienė.

 

Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

 

 

      Grigiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologijų mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologijų mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1-4 kl. ir 5-8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologijų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t.y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama. kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 eurų.

 

ES projekto gautos priemonės 

 

ES projekto gautos priemonės 1 

 

ES projekto gautos priemonės 2 

 

ES projekto gautos priemonės 3

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

 

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

http://www.vedlys.smm.lt/

 

 

Projektas "Gyvasis skaitymas"

 

Projekto tikslas – tobulinti ketvirtų klasių mokinių skaitymo gebėjimus. 

 

2016 - 2017 m.m. Grigiškių gimnazija dalyvauja projektuose:

 

  1. Projektas programa „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Programoje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės. Projekte sėkmingai dalyvaujančioms mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre. 
  2. Projektas Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose "Dideli maži ekranai"Projekto vykdytojai, VšĮ Meno avilys komanda, kartu su Britų taryba ir Ugdymo plėtotės centru.
  3. Projektas ,,SOCIFACTION socialinio verslo regionuose skatinimas
  4. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.
  5. Programa "Darni mokykla".
  6. Projektas Grigiškių popieriaus fabriko istorija“. Mūsų gimnazijos 6-III klasių mokiniai dalyvauja Nacionalinėje  kraštotyros ekspedicijoje 2016-2018 m.,  skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Tyrinėjant Grigiškių popieriaus fabriko istoriją, susipažins su fabriko įkūrimo priežastimis ir aplinkybėmis,  su fabriko įkūrėjų šeimos istorija. Moksleiviai susipažins su fabriko istorijos etapais įvairiuose istorinėse laikotarpiuose.
  7. Projektas ,,Lietuvos valstybės sostinės‘‘ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.  Dalyvaujant projekte, keliaujant į visas Lietuvos valstybės sostines mūsų šalyje bei užsienyje, moksleiviai giliau pažins Lietuvos istorijos praeitį, etnokultūrines tradicijas, sužinos sostinių kitimo priežastys skirtinguose istoriniuose laikotarpiuose. Ugdys poreikį dalyvauti kultūros paveldo globos programose, aktyviai įsitrauks į savo valstybės gyvenimą, modernios Lietuvos valstybės kūrimą.

 

Mokykla nuo 2014 m. gruodžio mėn. dalyvauja eTwinning Label programos projektuose:

 

Projekto partneriai: :  Karaliaus Vladislavo Jogailos gimnazija Nr.5 (Lenkija).

Projekto  vykdymo koordinatoriai: Teresa Beliak, lenkų kalbos vyresn. mokytoja ir Božena Senkevič, istorijos ir lenkų kalbos vyresn. mokytoja

Dalyvauja 9 – 12 kl mokiniai

 

Partneriai:  Kielcų  Jano Sniadeckio II  licėjus (Lenkija) ir Jeano Monnet licėjus (Prancūzija)

           Projekto vykdymo koordinatoriai:

Irina Jakubovskaja, biologijos vyresn. mokytoja

Jelena Šuškevič, chemijos vyresn. mokytoja

Olga Kločka, fizikos vyresn. mokytoja

Jelena Boroda, anglų kalbos vyresn. mokytoja

Izabela Ulevičiūtė, anglų kalbos mokytoja.

 

2014 metais rugsėjo mėn. mokyklos mokiniai ir mokytojai vyko į Lenkiją Tomašov Liubelski   dalyvauti projekte „Bendros piliečių iniciatyvos – raktas į bendradarbiavimą“. Mokiniai aplankė daug istorinių vietų Lenkijoje.

 

        2013-2014 m.m. mokykla dalyvavo elektronikos platintojų asociacijos ,,Epa“ ir partnerų projekte ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“. Dalyvavo 5-12 klasių mokiniai. Atsakingi: Mokinių taryba ir matematikos mokytoja Svetlana Beneckienė. Pirmame ir trečiame etapuose mokiniai rinko baterijas , antrajame – dujošvytes lemputes. Pirmajame etape mūsų mokykla užėmė pirmąją vietą.

 

1.    2010-2012 metais sėkmingai įgyvendintas ilgalaikis tarptautinis projektas Comenius  ,,Skirtingi ir panašūs- Europos kultūrinė plėtra ir europinė dimensija”. Projekte dalyvavo Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Švedijos,  Ispanijos,  Vengrijos ir Lietuvos mokiniai ir mokytojai. Mokytojai pasidalino gerąja metodine ir pedagogine patirtimi, mokiniai susipažino su šių šalių papročiais ir tradicijomis.

 

2.   Nuo 2008 m. mokykla laimi finansavimą Vaikų vasaros poilsio programoms. Kiekvienais metais mokykloje  organizuojama dieninės vasaros poilsio stovyklos „Saulės blyksniai“ veikla 1-5 klasių mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Į stovyklos darbą įtraukiami pradinių klasių mokytojai, meninio ugdymo ir technologijų mokytojai, socialiniai partneriai. Apie stovyklos veiklą rašomi straipsniai į laikraščius.

 

3.    Bendradarbiaudama su Vilniaus savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, mokykla dalyvauja  prevencinėse programose: „Antinikotininis klubas“ ir  „Be iliuzijų“, kurios skirtos pirminei prevencijai vykdyti. Mokiniai  dalyvauja akcijose, konferencijose, paskaitose. Paskaitas veda sveikatos biuro specialistai, mokyklos socialinis pedagogas, klasių vadovai.

 

4.    2012-2013 m.m. projektas ,,A.Puškinas ir A.Mickevičius. Kultūrų sankryžoje“. Dalyvavo 9-12 klasių mokiniai. Atsakingos gimtųjų kalbų (rusų, lenkų) mokytojai: S.Rogovskaja, T.Biskupska, T.Beliak, E.Lazurkevič.

 

5.      2012-2013 m.m. dalyvavome Lietuvos muziejų asociacijos neformaliame edukaciniame projekte ,,Muziejus – mokykla – moksleivis“. Atsakinga rusų kalbos mokytoja T.Biskupska.

 

6.     Nuo 2012 m. vykdomas projektas „Neįgaliųjų integravimas į visuomenę“. Atsakinga technologijų mokytoja I. Pomarnacka.

 

7.     Nuo 2013 metų mokykloje vykdomas projektas „Maistas piliečiams“ , kurio tikslas  yra supažindinti mokinių tėvus su šiuolaikinėmis maisto piliečiams tendencijomis pasaulyje, teikti informaciją mokiniams ir jų tėvams apie sveiką mitybą.

 

8.     Dalyvaujant ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra”, ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”   sukurta materialinė bazė  mokyklos menų, technologijų, gamtos mokslų kabinetuose, padedanti įgyvendinti vidurinio ugdymo programą.

 

9.       Dalyvaudama projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra” mokykla įvykdė reikalavimus dėl mobiliosios įrangos skyrimo ir 2014 m. spalio mėn.  gavo  mobiliosios įrangos komplektą (15 kompiuterių).

 

10.     Tarptautinis edukacinis projektas „ Kiek šalių – tiek papročių“ Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos vaikams suteikė galimybę pažinti trijų šalių tautų papročius, tradicijas, kultūrą. Mūsų mokyklos mokiniams buvo suteikta galimybė nemokamai viešėti Lenkijoje.

 

11.      2012-2014 m.m. mokykla dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdytame projekte ,, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Siekiant padėti mokiniams išsamiau pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje veikloje, mokykla dalyvauja šio projekto tęstinėje dalyje ,,Profesinis veiklinimas“.

 

12.      Ilgalaikis profesinio orientavimo projektas ,,Kam to reikia“.