Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE PUPP, EGZAMINUS IR STOJIMĄ

2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais" nustatė, kad 2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 5-10, I-II gimnazijos klasės mokinys, 2019-2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo. Įsakymas čia.

        2019-2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Šiuos siūlymus pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta planavimo grupė dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas vykdymo, ministras tai patvirtino įsakymu. Siūlymai parengti atsižvelgiant į padėtį dėl karantino, kad būtų užtikrinta pakankamai laiko pasirengti egzaminams.

Pagrindinės brandos egzaminų sesijos, vyksiančios birželio 22 d. – liepos 21 d., rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d. Brandos atestatus mokyklos galės išduoti nuo rugpjūčio 7 d.  Brandos atestatui gauti reikia dviejų išlaikytų egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo.
Pasak ministro, pavėlinta egzaminų sesijos data leis abiturientams turėti daugiau laiko pasirengti egzaminams ne tik nuotoliniu mokymu, kaip yra šiuo metu, bet ir numatoma pasirengimą organizuoti įprastu būdu, taip pat bus teikiama pagalba ir mokytojams, kurie ruoš abiturientus.

„Dabar pagrindinis mūsų darbas bus užtikrinti abiturientų pasirengimą, teikti jiems reikalingą pagalbą. Be to, skirsime didelį dėmesį, pagalbą ir mokytojams, kurie rengs abiturientus egzaminams. Tam ministerija pasitelks mokytojų dalykininkų ir mokinių organizacijų atstovus. Abiturientai ruoštis egzaminams galės tiek nuotoliniu būdu, tiek ir planuojame suteikti galimybę tiesiogiai susitikti su mokytojais mokyklų patalpose pasibaigus karantinui ar švelnėjant jo sąlygoms. Žinoma, dirbsime kartu su mokyklų administracijomis, savivaldybėmis, kad būtų užtikrinama asmens higienai ir sveikatai tinkama aplinka“, – pažymi ministras.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai vyks birželio 29 d., anglų kalbos – liepos 1 d., matematikos – liepos 3 d. Užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalis vyks birželio 22 – 25 d. Visas egzaminų grafikas skelbiamas čia.

Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prašymų registravimas vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Bendrasis priėmimas bus vykdomas dviem etapais.  Pagrindinio etapo metu kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 – 28 d. Papildomas priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 31 d. ir baigsis rugsėjo 11 d.

Aukštosioms mokykloms siūloma studijų pradžią pirmojo kurso studentams pavėlinti iki rugsėjo 14 d.

Darbo grupę sudaro Vyriausybės ir ministerijos specialistai, Lietuvos aukštųjų mokyklų, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos moksleivių sąjungos nariai.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt


Informacija apie nuotolinį mokymą(si)

INFORMACIJA TĖVAMS

 

       Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal esamus tvarkaraščius, informacinių technologijų pagalba. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.30.  Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį TAMO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

       Bendru susitarimu bus suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Būtinas internetinis ryšys, kompiuteris arba planšetė, arba išmanusis telefonas, jeigu neturite, informuokite klasės vadovę. Mokytojai organizuos vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti. Nuotoliniu būdu konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, mokytojo padėjėjas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. Mokymo medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai; užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Tamo dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus panaudotos mokiniams pažįstamos platformos: SKYPE, MESSENGER, VIBER. Gimanazijos mokytojai yra pasiruošę vykdyti nuotoliniu būdu priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Nauji pamokų laikai skelbiami el. dienyne ir mokyklos tinklapyje.

Atsiradus papildomai informacijai, nedelsiant informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo, kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.

Pamokų laikas karantino metu 5-12 klasėms:


1 pamoka 8.30-9.15
2 pamoka 9.25-10.10
3 pamoka 10.20-11.05
4 pamoka 11.15-12.00
5 pamoka 12.20-13.05
6 pamoka 13.15-14.00
7 pamoka 14.10-14.55
8 pamoka 15.00-15.45

 

Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


Informaciją nuolatos atnaujinsime.

Išlikime sveiki!


Ugdymas(is) nuotoliniu būdu

Ugdymas(is) nuotoliniu būdu VPPT rekomendacijos

 

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams


Informacija abiturientams ir dešimtokams

Informacija abiturientams ir dešimtokams

 

2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių pakeitimas

 

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO PAKEITIMO


Gerbiami Grigiškių gimnazijos bendruomenės nariai

Gerbiami Grigiškių gimnazijos bendruomenės nariai

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją Lietuvoje, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbiamos mokinių pavasario (Šv. Velykų) atostogos. Apie ugdymo proceso organizavimą pasibaigus mokinių atostogoms informuosime papildomai TAMO priemonėmis, gimnazijos interneto svetainėje ir feisbuko paskyroje. Tikimės jūsų supratingumo ir sklandaus bendradarbiavimo. Pagarbiai, Grigiškių gimnazijos direktorė Hanka Gžybovska


Informacija apie projektą „Žmogaus dovana Žemei“

     Kaip jau žinome, siekdama pažaboti koronaviruso plitimą, Vyriausybė paskelbė karantiną Lietuvoje nuo kovo 16 iki 30 dienos. Todėl pranešame, kad viešas renginys Vilniaus rotušės aikštėje, skirtas Žemės valandai, kovo 28 d. neįvyks.
    Tačiau... kodėl gi mums nenusiuntus meilės žinutės Žemei, o per ją - Žmogui ir nepasakius, kad nepaisant nieko, TU MUMS RŪPI, ŽEME? Dabar ypač svarbu tai išreikšti. 2020 m. kovo 28 d. nuo 20.30-21.30 val. vietos laiku žmonės visame pasaulyje vienijasi dėl šio tikslo. Būkime ir mes to dalimi.
      Kaip tai organizuoti, kai švietimo įstaigose karantinas? Mes siūlome:
informaciją apie Žemės valandą kelti į Jūsų švietimo įstaigos tinklapį, kviečiant vaikus, pedagogus prisijungti prie šios akcijos namuose, uždegant žvakelę, o gal suformuojant iš jų mandalą ar kokį nors gražų simbolį, kaip dėkingumo ženklą Žemei, Lietuvai, protėviams, šeimoms...
O gal Jūs turite susirašinėjimo erdvę FC ar gmail-e ir galite per tai duoti žinią? Sklisti žiniai yra begalė kelių ir Jūs juos žinote:)
* Gyvosios planetos Feisbuko paskyroje, įvykiuose, pažymėti „Dalyvausiu“(https://www.facebook.com/events/198779291448743/?active_tab=discussion) ir dalytis šia žinia su savo draugais, pažįstamais, galbūt jie irgi norės būti to dalimi.
* Po Žemės valandos paskatinkite savo įstaigos dalyvius atsiųsti atspindžius Jums, brangūs pedagogai, ir įkelkite juos, užpildę šią formą: http://apkabinkimezeme.lt/zmogaus-dovana-zemei-i-etapas-zemes-valanda/. Svarbiausia įkelti 3 geros kokybės nuotraukas. Jei turėsite daug nuotraukų iš skirtingų namų, šeimų, siūlome daryti koliažus. Video nėra būtinas, bet jei turėsite ir norėsite pasidalinti, jis neturėtų būti ilgesnis nei 1-2 min. ir turėtų būti įkeltas į youtube.com, kuriame gautą nuorodą įrašykite atspindžių formoje.
* O galbūt Jūs norėsite pasakyti visam pasauliui, kad Jums rūpi Žemės ateitis, o per tai ir mūsų, žmonių? Tuomet galite tiesiog apie tai pranešti Žemės valandos organizatoriams, užpildydami https://www.earthhour.org/voice?hsCtaTracking=1fd13cb2-e9b6-48a8-8656-069753321b50%7Cebc99b7d-a5dd-467d-9af8-1eb3f3c9db6f
Dar šiais metais vyks pasaulio lyderių konferencijos, forumai, kur bus priimami sprendimai, skirti spręsti globalias problemas 10-mečiui į priekį. Tegul mūsų balsai tampa liudijimu, kad mums tai rūpi.
Taigi projektas „Žmogaus dovana Žemei“ tęsiamas, tik jo etapų laikas bus koreguojamas.
I etapas: Žemės valanda. 2020 m. kovo 28 d.
II ir III etapų tikslios datos bus paskelbtos, kai stabilizuosis padėtis dėl pandemijos, šiai dienai esame numatę gegužės mėn. pabaigą bei birželio pradžią.