Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Ugdymo planų pakeitimai 2019–2020 mokslo metams

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga
1–4                       2020-06-05                     
5–8 2020-06-19
               I–III gimnazijos                 2020-06-19
IV gimnazijos 2020-05-25

DĖL II PUSMEČIO TRUKMĖS:

Klasė II pusmetis
1–4             2020-01-27–2020-06-05            
5–8 2020-01-27–2020-06-19
      I–III gimnazijos          2020-01-27–2020-06-19
IV gimnazijos 2020-01-27–2020-05-25

DĖL VASAROS ATOSTOGŲ TRUKMĖS:

    Pradžia Pabaiga
       Vasaros atostogos         1–4 klasės        2020-06-08                 2020-08-31          
    5–8, I–III gimnazijos     2020-06-22 2020-08-31

"KIEKVIENAS IŠ GAMTOS - PO ŠIŪKŠLĘ"

               Gimnazijos jaunieji krašotytirininkai kviečia visus prisijungti prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos iniciatyvos gegužės mėn. ne tik švarinti savo gyvenamąją aplinką, bet ir dalyvauti konkurse.

                 Plačiau: https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/iniciatyva-kiekvienas-is-gamtos-po-siuksle
 
 

ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ

           Gegužės 8 d mūsų gimnazijos 8-III kl. moksleiviai dalyvaus Europos egzamine, kurį organizuoja Europos parlamento biuras Lietuvoje ir kviečia visus prisijungti prie solidarumo kavos akcijos Europos dienos proga. Šeštadienį, gegužės 9 dieną, pasidarykite savo mėgstamiausios kavos puodelį, papuoškite jį Europos dienos simbolika ir nufotografuokite. Nuotrauką įkelkite į Facebook ar Instagram su grotažyme #EuroposDienosKava. O prie jos parašykite, kodėl jums svarbi Europa, ir su kuo norėtumėte išgerti kavos puodelį. Prie virtualaus kavos puodelio kviečiame pakviesti ir užsienyje gyvenančius artimuosius bei draugus. Apsilankykite ir virtualioje parodoje - https://www.europeana.eu/lt/exhibitions/70th-anniversary-of-the-schuman-declaration
 
Projekto "Mokyklos - Europos parlamento ambasadorės" dalyviai - ambasadoriai

SVEIKINAME JAPONIJĄ

Sveikiname visus "tekančios saulės"  žmones su AUKSINĖS SAVAITĖS šventėmis:

balandžio 29 d Showa – no – hi imperatoriaus Showa gimtadienis

gegužės 3 d - Empo kinenbi Konstitucijos diena

gegužės 4d. - Midori – no – hi Žalumos diena

gegužės 5d - Kodomo – no – hi Vaikų diena.

 

Projekto „Japonija – artima ir tolima“ dalyviai kviečia prisiminti gražias akimirkas iš sakurų žydėjimo šventės Vilniuje 2019 m.

 

https://www.facebook.com/vilniuslifestyle/videos/350532382537938/UzpfSTQxODgwMTQ3NDgxODc0MzozMjYzMjY4MTMzNzA1Mzgy/


NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE PUPP, EGZAMINUS IR STOJIMĄ

2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės pilietinės veiklos 2019-2020 mokslo metais" nustatė, kad 2019-2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 5-10, I-II gimnazijos klasės mokinys, 2019-2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo. Įsakymas čia.

        2019-2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Šiuos siūlymus pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta planavimo grupė dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas vykdymo, ministras tai patvirtino įsakymu. Siūlymai parengti atsižvelgiant į padėtį dėl karantino, kad būtų užtikrinta pakankamai laiko pasirengti egzaminams.

Pagrindinės brandos egzaminų sesijos, vyksiančios birželio 22 d. – liepos 21 d., rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d. Brandos atestatus mokyklos galės išduoti nuo rugpjūčio 7 d.  Brandos atestatui gauti reikia dviejų išlaikytų egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo.
Pasak ministro, pavėlinta egzaminų sesijos data leis abiturientams turėti daugiau laiko pasirengti egzaminams ne tik nuotoliniu mokymu, kaip yra šiuo metu, bet ir numatoma pasirengimą organizuoti įprastu būdu, taip pat bus teikiama pagalba ir mokytojams, kurie ruoš abiturientus.

„Dabar pagrindinis mūsų darbas bus užtikrinti abiturientų pasirengimą, teikti jiems reikalingą pagalbą. Be to, skirsime didelį dėmesį, pagalbą ir mokytojams, kurie rengs abiturientus egzaminams. Tam ministerija pasitelks mokytojų dalykininkų ir mokinių organizacijų atstovus. Abiturientai ruoštis egzaminams galės tiek nuotoliniu būdu, tiek ir planuojame suteikti galimybę tiesiogiai susitikti su mokytojais mokyklų patalpose pasibaigus karantinui ar švelnėjant jo sąlygoms. Žinoma, dirbsime kartu su mokyklų administracijomis, savivaldybėmis, kad būtų užtikrinama asmens higienai ir sveikatai tinkama aplinka“, – pažymi ministras.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai vyks birželio 29 d., anglų kalbos – liepos 1 d., matematikos – liepos 3 d. Užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalis vyks birželio 22 – 25 d. Visas egzaminų grafikas skelbiamas čia.

Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prašymų registravimas vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Bendrasis priėmimas bus vykdomas dviem etapais.  Pagrindinio etapo metu kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 – 28 d. Papildomas priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 31 d. ir baigsis rugsėjo 11 d.

Aukštosioms mokykloms siūloma studijų pradžią pirmojo kurso studentams pavėlinti iki rugsėjo 14 d.

Darbo grupę sudaro Vyriausybės ir ministerijos specialistai, Lietuvos aukštųjų mokyklų, Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos moksleivių sąjungos nariai.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt


Informacija apie nuotolinį mokymą(si)

INFORMACIJA TĖVAMS

 

       Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal esamus tvarkaraščius, informacinių technologijų pagalba. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.30.  Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį TAMO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

       Bendru susitarimu bus suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Būtinas internetinis ryšys, kompiuteris arba planšetė, arba išmanusis telefonas, jeigu neturite, informuokite klasės vadovę. Mokytojai organizuos vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti. Nuotoliniu būdu konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, mokytojo padėjėjas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. Mokymo medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai; užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Tamo dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus panaudotos mokiniams pažįstamos platformos: SKYPE, MESSENGER, VIBER. Gimanazijos mokytojai yra pasiruošę vykdyti nuotoliniu būdu priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Nauji pamokų laikai skelbiami el. dienyne ir mokyklos tinklapyje.

Atsiradus papildomai informacijai, nedelsiant informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo, kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.

Pamokų laikas karantino metu 5-12 klasėms:


1 pamoka 8.30-9.15
2 pamoka 9.25-10.10
3 pamoka 10.20-11.05
4 pamoka 11.15-12.00
5 pamoka 12.20-13.05
6 pamoka 13.15-14.00
7 pamoka 14.10-14.55
8 pamoka 15.00-15.45

 

Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


Informaciją nuolatos atnaujinsime.

Išlikime sveiki!