Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

2021 metų Direktorės veiklos ataskaita

Gerbiami Grigiškių gimnazijos bendruomenės nariai,

informuoju, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-2799 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021m. sausio 11 d.įsakymo Nr.V-48 redakcija) patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą.

Teikiu 2021 metų Grigiškių gimnazijos direktorės veiklos ataskaitą. Prašau per 10 kalendorinių dienų pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybos pirmininkei Daivai Griškevičienei el p. stelllaster@gmail.com

 

Gimnazijos direktorės 2021 m. veiklos ataskaita

 

Su pagarba,

Direktorė Hanka Gžybovska


Laisvės gynėjų diena

Mes gyvi, pasauli! Mes dar esam!
Laisvė dar alsuoja! Ar girdi?
Po gilaus ir kruvino infarkto
Gyja randai Lietuvos širdy.

Ranką rankon. Susilieja pulsai.
Susitinka žvilgsniai. Aš ir tu!
Kas nuo kulkų, kas po tankais krito –
Mes ir jie – su Lietuva kartu.

 Kaip ir kasmet Grigiškių gimnazijoje yra minima Laisvės gynėjų diena.

8 val. ryte tradiciškai sužibo languose degančios žvakutes...

 5-IV gimn. klasių mokinių grupė kartu su geografijos mokytoja Gražina aplankė menančias sausio 13-osios įvykius vietas, uždegė atminimo žvakutes kovojusiems ir žuvusiems už mūsų visų laisvę.

Video įrašą kviečiame žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=sWsFFIi2nls

Ia  gimn. ir IIIab gimn. klasių mokiniams pilietiškumo pamoką vedė Grigiškių kultūros centro atstovė Vida ir istorijos mokytoja Daiva. Mokiniai žiūrėjo video filmą apie sausio 13-osios įvykius, dalinosi mintimis, diskutavo. 

 

Daugiau nuotraukų


Projektas "We are children of the world"

    Gimnazijos mokytojų grupė (Daiva Griškevičienė – koordinatorė, Dalia Gaurytė – pavaduotoja ugdymui, Natlija Nazimova – anglų kalbos mokytoja) gruodžio 25 – 31 dienomis vyko į Vieną (Austrija) vykdyti Erasmus+ K229 projektą We are children of the world 2020-1-AT01-KA229-077989_5. Projektas yra skirtas ikimokykliniam ir pradiniui ugdymui. Į Vienos vaikų darželį Kidzplay atvyko mokytojai iš Graikijos, Turkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Kidzplay vaikų darželyje ugdomi pabėgėlių ir imigrantų vaikai. Projekto partnerės susipažino su Austrijos ugdymo ypatumais, sužinojo su kokioms problemomis susiduria mokytojai ugdydamis skirtingų tautybių ir religijų vaikus ir kaip tos problemos yra sprendžiamos. Kidzplay darželio vaikai buvo supažindinti su įvairių šalių tradicijomis. Šalys partnerės pristatė savo mokyklas, vaišino tradiciniais valgiais, dare įvairius edukacinius darbelius, žaidė tradicinius žaidimus. Gruodžio 28 dieną vyko mūsų grupės veiklos. Vaikams buvo parodytas video filmukas apie mūsų mokyklą (filmuką kūrė 8 B klasės mokinys Nikita Leonovič ir I A gimn. klasės  mokinė Arina Vysockaja). Filmuką galite pažiūrėti čia:    https://youtu.be/mB75Sswbjz8

    Darželio vaikams buvo pristatytas tradicinis valgis šakotis. Vaikai ne tik sužinojo kaip šakotis daromas, ragavo jį, bet ir patys dare savo grupės šakotį iš popieriaus. Taip pat buvo šokami tradiciniai lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai: Du gaideliai, Jurgeli meistreli, žaidžiamas teatralizuotas žaidimas Mano batai buvo du. Austrijos vaikai spalvini Lietuvos vėliavą ir lietuvių liaudies drabužius. Projekto vykdymo metu lankėmės ir žymiausiose Vienos istorinėse vietose Belvedere rūmuose, Šv. Stepono katedroje, Šionbruno rūmuose, Hundertvaserio namuose ir kituose objektuose. Taip pat buvo organizuota labia įdomi ekskursija po Zalcburgą.

 

Daugiau nuotraukų

 

 


Kvietimas registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19

Kvietimas registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19

 

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui jų tėvai (globėjai) gali internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.


Dėl privalomo kaukių dėvėjimo 1-4 klasių mokiniams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. V-2621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 1-4 klasių mokiniams privaloma dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius.


Trumpalaikis projektas – „Tolerancijos ir mandagumo savaitė”

       Lapkričio 15-23 d. mūsų gimnazijoje vyko trumpalaikis projektas ,,Tolerancijos ir mandagumo savaitė”. Projekto tikslas – formuoti 0–12 klasių mokinių supratimą apie toleranciją, skatinti mandagų bendravimą, pagarbą vienas kitam. Projekto veiklomis buvo siekta skatinti mokinius reikšti teigiamas, pozityvias mintis, emocijas, lavinti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą diskutuoti tolerancijos ir pakantumo temomis.

        Visą savaitę 1-4 klasėse, 5-IV klasėse klasės valandėlių metu mokiniai ir mokytojai stengėsi atskleisti ir aptarti žodžio,, Tolerancija“ prasmę. Šiais metais tolerancijos savaitės tema - „Tolerancijos miestas” .

      Priešmokyklinių grupių mokiniai, 1-4, 5-IV klasių mokiniai pagamino tolerancijos miestus, kuriuose išreiškė savo padėkas mokytojams ir vieni kitiems. Visi projekto dalyviai gavo padėkas už nuostabius darbus.

 

Daugiau nuotraukų