Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2021 metų GIMNAZIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

TIKSLAS

Gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pažangos, bei sudaryti sąlygas mokinių mokėjimo mokytis ir kūrybingumo kompetencijų plėtojimui.

 

Uždavinys 1. Tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją skatinant aktyvų mokymą(si).


Uždavinys 2. Stiprinti personalizuotą mokymą(si), orientuojantis į mokinių poreikius, lūkesčius, kiekvieno mokinio ūgtį.


Uždavinys 3. Ugdyti STEAM mokslų srities kompetencijas ir mokinių kūrybiškumą naudojant šiuolaikines mokymo(si) priemones ir aplinkas.


Uždavinys 4. Ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus įvairių dalykų pamokose.