Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Abiturientams

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2020 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Patvirtintos 2020 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos

 

Aukštojo mokslo studijos šiemet planuojamos pagal specialistų poreikį

 

TOP 10 klausimų ir atsakymų moksleiviams apie aukštojo mokslo pertvarką

 

DĖL MAŽIAUSIO STOJAMOJO KONKURSINIO BALO STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANTIEMS Į STUDIJŲ STIPENDIJAS 2018 METAIS NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi ir Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu,

n u s t a t a u, kad mažiausias stojamasis konkursinis balas:

1. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 metais universitetuose yra 3,6, kolegijose – 2;

2. netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

 

 

PATVIRTINTOS 2018 m. Bendrojo priėmimo į universetetus ir kolegijas datos

 

Geriausiųjų stojantiems 2018 m. eilės sudarymo tvarka 

 

Bendrojo priėmimo žingsniai

 

Nori stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir dalyvauti bendrajame priėmime, tačiau nežinai, kokius veiksmus ir kada turi atlikti?

Tuomet siūlome susipažinti su bendrojo priėmimo žingsniais:

1. Užsiregistruok LAMA BPO informacinėje sistemoje

2. Gauk registracijos patvirtinimą ir vartotojo numerį el. paštu

3. Prisijunk į LAMA BPO IS su gautu vartotojo numeriu ir savo sugalvotu slaptažodžiu, eilės tvarka užpildyk prašomą

informaciją kiekvienoje skiltyje

4. Pasirink norimų aukštųjų mokyklų studijų programas, įtrauk jas į prašymą

5. Išlaikyk stojamuosius egzaminus, jei stoji į menų studijas / išlaikyk motyvacijos vertinimą, jeigu stoji į ugdymo mokslų studijas

6. Įkelk brandos atestato duomenis LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“ paspausdamas mygtuką

„Įkelti / atnaujinti“ (jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2010 – 2018 m.)

7. Prisek brandos atestato ir jo priedo el. kopijas LAMA BPO IS skiltyje „Atestatas ir pažymos“

(jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2009 m. ir anksčiau)

8. Skiltyje „Užpildytas prašymas“ pasitikrink savo konkursinį balą

9. Sulauk kvietimo studijuoti (kvietimai skelbiami LAMA BPO IS ir el. paštu)

10. Sudaryk studijų sutartį su aukštąja mokykla

 

 

BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

Atsisakę negabiausių studentų universitetai problemos neišspręs?

 

Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?

 

 

Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo.