Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022 - 2023 M.M.

 

VILNIAUS SAVIVAVLDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO,  PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMAI

 

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-193 „DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d..

Ugdymo proceso trukmė:

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

 Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.

 Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

 Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.

   Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

 

Gimnazija įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Gimnazija nustatė ugdymo laikotarpių trukmę:

Pradinis ugdymas:

 

Pagrindinis ugdymas:

 

III gimnazijos klasės:

 

IV gimnazijos klasės:

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2021 - 2022 ir 2022 - 2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai

 

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2022 - 2023 m.m. vidurinio ugdymo koordinavimo darbo grupė

  1. Ala Vakar  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
  2. Hanka Gžybovska – mokyklos direktorė
  3. Dalia Gaurytė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  4. Jolanta Jodkienė – muzikos vyresn. mokytoja, IVa klasės vadovė
  5. Svetlana Beneckienė – matematikos ir ekonomikos vyresn. mokytoja, III a klasės vadovė
  6. Irena Pomarnacka – technologijų mokytoja ekspertė, III b klasės vadovė
  7. Vilma Markevičienė – lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, II a klasės vadovė
  8. Teresa Beliak – lenkų kalbos vyresn. mokytoja, II b klasės vadovė
  9. Jevgenija Petrucina – socialinis pedagogas, ugdymo karjerai grupės vadovė

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Mokinio vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

 

Vidurinio ugdymo dalyko programos, pasirenkamojo dalyko, dalyko kurso/kalbos, modulio keitimo tvarka

 

Mokinių mokymo namuose ir savarankiško mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas.