Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Specialusis pedagogas

 SPECIALUSIS VYR. PEDAGOGAS KSENIJA USAČIOVA

 

113A kabinėtas

 

2021 - 2022 m.m.

 

DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

9.50 - 10.35

10.55 - 12.45

3, 4 ir 5 pamokos

 

Antradienis

8.55- 9.40

12.55-13.40

2 ir 6 pamokos

9.50 - 10.35

3 pamoka

Trečiadienis

8.55 - 9.40

10.55 - 12.45

2,4 ir 5 pamokos

13.50 - 14.35

7 pamoka

Ketvirtadienis

8.00- 8.45

12.55 - 13.40

1, 6 pamokos

9.50 - 10.35

3 pamoka

Penktadienis

8.00 – 8.45

10.55-12.45

1, 4, 5 pamokos 

 

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS DIANA IVAŠKO           

 

113A kabinėtas

 

2021 - 2022 m.m.

 

DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Savaitės dienos

Tiesioginis darbas su vaikais ir mokiniais

Netiesioginis darbas su

vaikais ir mokiniais

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.55-12.50

12.50-13.50

11.40-12.05

Antradienis

8.00-11.45

13.00-15.30

11.45-12.15

Trečiadienis

8.55-12.50

12.50-13.50

11.40-12.05

Ketvirtadienis

8.55-11.40

13.50-14.50

11.45-12.15

Penktadienis

-

8.00-10.00

-

 

         Nekontaktinės darbo valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais: pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikytas ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, darbui mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

 

Specialiojo pedagogo darbo tikslas

Specialiojo pedagogo veikla:

 

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2021-2022 m.m. SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS