Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

NMPP, PUPP

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (PUPP)

 

2019-2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ  PATIKRINIMO  T V A R K A R A Š T I S

 

2020 m. GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ  PATIKRINIMO  T V A R K A R A Š T I S

 

2017-2018 M.M. LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS, MATEMATIKOS, GIMTOSIOS (RUSŲ/LENKŲ) KALBŲ METINIŲ ĮVERTINIMŲ IR PUPP REZULTATŲ ANALIZĖ

 

2016-2017 M.M. LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS, MATEMATIKOS, GIMTOSIOS (RUSŲ/LENKŲ) KALBŲ METINIŲ ĮVERTINIMŲ IR PUPP REZULTATŲ ANALIZĖ

 

 

2015-2016 M.M. LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS, MATEMATIKOS, GIMTOSIOS (RUSŲ/LENKŲ) KALBŲ METINIŲ ĮVERTINIMŲ IR PUPP REZULTATŲ ANALIZĖ

 

 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (NMPP)

NMPP tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Tyrimo tikslas – šalies bei mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

 

2017- 2018 mokslo metais gimnazija dalyvaus Mokinių nacionaliniame pasiekimų patikrinime.

Balandžio pabaigoje gegužės pradžioje mūsų gimnazijos antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai galės išmėginti testus, kurie leis įvertinti jų pasiekimų lygį, gimnazijos darbo efektyvumą, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį. Be to, tiek mokytojai, tiek tėvai galės sužinoti, kurioje vietoje yra vaikas lyginant su kitais klasės, mokyklos ar Lietuvos mokiniais.

Antrokams parengti gimtosios kalbos (rusų, lenkų) skaitymo, rašymo, matematikos testai;

Ketvirtokams parengti gimtosios kalbos (rusų, lenkų) skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir matematikos testai;

Šeštokams - gimtosios kalbos (rusų, lenkų) skaitymo, rašymo, matematikos testai;

Aštuntokams – lietuvių kalbos gimtosios skaitymo ir rašymo, matematikos, socialinių mokslų bei gamtos mokslų.

Dar vaikai pildys klausimynus. Užduotis kūrė Nacionalinis egzaminų centras. Vertins mokytojai. Norint išvengti subjektyvumo, testuos vaikus ne jų mokytojai, o vertinama bus laikantis instrukcijų.

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

 

Siekiant užtikrinti bei pagerinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokymosi rezultatus, mokinių klausimynai padės tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti rodikliai: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. Gauti klausimyno testo rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys taps priemone mokinių tėvams, mokytojams, ugdymo įstaigai užtikrinti lygias galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą.

Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos NMPP organizavimo ir vykdymo 2018 metų tvarkos aprašas

 

Daugiau informacijos apie NMPP ir tvarkaraštį rasite ČIA

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2019 m.

 

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2018 m.

 

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2017 m.
 

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

 

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m.
 

Mokyklos ataskaita (2 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (6 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015 m.


Mokyklos ataskaita (4 klasė)

 

Mokyklos ataskaita (8 klasė)