Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Projektas "Ugdymo karjerai"

2012 - 2014 m.m. mūsų mokykloje buvo vykdomas

 

Projektas "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme"

 

        Karjera – tai visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos  ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.  Padedamas mokytojų, karjeros veiklų specialistų, tėvų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, kurios padės rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti savo vietą darbo rinkoje.

         

         Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

          Sukurta mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė www.mukis.lt

 

Apie projektą "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme"

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programa

„KARJEROS PASLAUGŲ DIEGIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“

 

KOORDINATOERIAUS VEIKLOS PLANAS

 

KOORDINATORIAUS VEIKLOS ATASKAITA