Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Mokinių maitinimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija)

 

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ, PIRMOKŲ IR ANTROKŲ NEMOKAMO MAITINIMO

 

       

         Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant bendrų visos šeimos gaunamų pajamų.

         Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas ir vyresnių klasių mokiniams, tačiau tuomet yra atsižvelgiama į jų šeimos pajamas.

Nemokamas maitinimas skiriamas vaikams nepriklausomai nuo gaunamų pajamų

Nuo 2020 m. rugsėjo nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams.

SVARBU

Nuo 2021 m. rugsėjo nemokamas maitinimas skiriamas visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti nemokamą maitinimą?

SVARBU

Nuo 2021 m. liepos 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo, t. y. „automatiškai“.

Kodėl skiriamas nemokamas maitinimas neatsižvelgiant į pajamas?

Nemokamas maitinimas skiriamas siekiant įtraukti kuo daugiau mažųjų ir norint ugdyti jų sveikos gyvensenos įpročius, nuo mažens lavinti ir formuoti sveikesnius mitybos pasirinkimus, kurie galėtų tęstis visą gyvenimą ir lemti jau suaugusio žmogaus gyvenimo kokybę.

Nemokamas ikimokyklinukų ir pirmokų maitinimas ne tik užtikrina sveikesnį mokinių maitinimąsi, bet ir mažinama socialinė atskirtis, o kartu iš dalies sprendžiama ir patyčių problema, mat anksčiau toks maitinimas buvo skiriamas tik mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikams.

Vyresnių mokinių nemokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas, kaip ir anksčiau, teikiamas bet kokio amžiaus mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, jei:

Mokiniams iš nepasiturinčių šeimų nemokamas maitinimas gali būti skiriamas tiek mokyklose, tiek mokyklų organizuojamose vasaros stovyklose.

SVARBU

Nemokamą maitinimą pageidaujantiems gauti vyresnių klasių mokiniams iš nepasiturinčių šeimų reikia užpildyti prašymą paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), savivaldybėje, seniūnijoje arba mokymo įstaigoje. Prašymą galima pildyti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“, Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 30-1746/21 2021-06-30;

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

Maitintojas UAB „Cirtana“

 

į. k. 125301457

 

UAB „Cirtana“ direktorius:          Lukas Stankevičius

 

MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS IR PASIŪLYMAS

 

Siekdama užtikrinti vaikų sveikatai palankų maitinimą, įmonė dirba vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).

 Valgyklos valgiaraščiai yra sudaromi atsižvelgiant į Aldonos Bičiušienės leidinį „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ ir jie yra suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.

UAB „Cirtana“ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas 2016 m. gegužės 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijo tarnybos, pažymėjimo Nr. 69M2-36.

Norėtume informuoti, kad maisto produktai į Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos valgyklą gaunami iš šių tekėjų:

 

 Pieno produktai:

AB "Žemaitijos pienas"

 

Lietuviška mėsa ir jos produktai:

UAB „Olkusjana“

UAB „ABELA“

 

Bakalėja:

UAB „ Eurohorecana“

 

Vaisiai ir daržovės:

M. Deveikio P.Į“ Trakų daržovės“,  UAB „Samsonas“

 

Bufeto prekės:

UAB „Osama“, UAB „Dasella“

 

Plovimo, valymo, dezinfekavimo priemonės

UAB „Rankšluostukas“

 

UAB „Cirtana“ technologė Regina Langvinienė