Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas:

 

1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

 

2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai;

 

3. nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4.5 papunktyje;

 

4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų;

 

5. gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 „Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinio udymo tvarkos aprašas

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinės grupės (rusų ugdomąja kalba) 2021 - 2022 m.m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (Žiniukų grupė)

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos priešmokyklinės grupės (rusų ugdomąja kalba) 2021 - 2022 m.m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (АБВГДейка grupė)

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės (lenkų ugdomąja kalba) 2021 - 2022 m.m. ilgalaikis ugdomosios veiklos planas (Pelėdžiukų grupė)