Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Nuotolinis ugdymas

       

       Grįžę po žiemos atostogų priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 kl. mokiniai,   nuo sausio 4 d.,  o 5-8 kl. ir I-IV gimn.  klasių mokiniai -  nuo sausio 8 d.,  mokysis nuotoliniu būdu, kaip kad buvo numatyta gruodžio 14 d. Vyriausybės nutarime.

1-4 kl., 5-8 kl. ir I-IV kl. ugdymas vyks vadovaujantis Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-240

Priešmokyklinio ugdymo grupėse nuotolinis ugdymas vyks vadovaujantis Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuotolinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašu,  patvirtintu 2020 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-278. 

Mokymas 1-8 kl. ir I-IV kl.  vyks nuotoliniu būdu realiu laiku pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Virtualios pamokos vyks pagal esamus tvarkaraščius, informacinių technologijų pagalba. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.00.  Pamokos trukmė nuo 20 iki 45 minučių pagal poreikį. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį TAMO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

       Bendru susitarimu bus suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Būtinas internetinis ryšys, kompiuteris arba planšetė, arba išmanusis telefonas, jeigu neturite, informuokite klasės vadovę. Mokytojai organizuos vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti Microsoft Teams platformoje. Nuotoliniu būdu konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, mokytojo padėjėjas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas. Mokymo medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai; užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Tamo dienyne, Ema, Eduka, Egzaminatorius. Bendravimui bus panaudotos platformos: Microsoft Teams, Zoom, MESSENGER. Gimanazijos mokytojai yra pasiruošę vykdyti nuotoliniu būdu pagrindinį, vidurinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

    Neformalusis vaikų švietimas vyksta nuotoliniu būdu pagal  tvarkaraštį. Leidžiami individualūs mokymai, kai užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas mokinys.

Nuotolinio mokymo aplinka – Office 365. Kilus sunkumams dėl prisijungimo ar pamiršus savo slaptažodį kreiptis galima į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ala Vakar, tel. nr. 867240455.

 

Jei nepavyksta prisijungti, kyla techninių klausimų, prašome kreiptis į informacinių technologijų mokytoją Danutą Tumaš, tel.nr. 868316896.

Atsiradus papildomai informacijai, nedelsiant informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo, kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Vadovai, mokytojai ir pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus TAMO pranešimais.

Pamokų laikas karantino metu nesikeičia:

 

Specialistų pagalba

 

Psichologinę pagalbą teikia psichologė Lucija Chaleckaja, tel.nr 865526326

 

Socialinę pagalbą teikia socialinė pedagogė Jevgenija Petrucina, tel.nr. 867995728

 

Kilus klausimams ar neaiškumams skambinkite į gimnazijos raštinę tel.nr. 85 2432 555

 

Norint išnuomoti gimnazijos planšetinį kompiuterį, prašome kreiptis į IT specialistą Sergejų Oniščiuk, tel. nr. 860193524

 


 

Grigiškių gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuotolinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas


VPPT  rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

 

Informaciją nuolatos atnaujinsime skiltelyje Darbas nuotolinių būdu

 

Išlikime sveiki!