Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Kokybės krepšelis

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

 

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo koreguotas 2021-2022 m.m. planas


Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis.

 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

 

Kokybės krepšelio ataskaita už 2020-2021 m.m. I pusmetį

           

2021 m. sausio men.   

            Vienas iš gimnazijos veiklos tobulinimo uždavinių - Tobulinti pradinių ir 5-8 klasių mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžius. Sausio 5 d. nuotoliniu būdu 25 mokytojų komanda dalyvavo seminare „Skaitymo kompetencijų ir mąstymo gebėjimų ugdymas". Seminare dalyvavo priešmokyklinės grupės mokytojai, pradinių klasių mokytojai, gimtųjų kalbų (rusų ir lenkų), lietuvių kalbos mokytojai bei mokytojų padėjėjai. Skaitymo gebėjimų ugdymas – vienas svarbiausių kalbinio ugdymo s etapų, nes nuo jo priklauso mokinių gebėjimas ugdytis ir pajusti mokymosi sėkmę. Seminaro metu mokytojai sužinojo ir apie skaitymo sutrikimų priežastis, jų nustatymą bei kokią pagalbą suteikti mokiniams, turintiems skaitymo sutrikimų. Grįžę į mokyklą mokiniai galės pasidžiaugti naujomis įdomiomis knygomis. Bibliotekos fondas praturtintas  156 knygomis lietuvių kalba, kurios jau laukia savo skaitytojų. Taip pat nupirkti baldai „Jaunojo skaitytojo“ kampeliui įrengti.

         Nuo II pusmečio 3 ir 4 klasių mokiniams įvestas naujas mokomasis dalykas – informacinės technologijos, siekiant ugdyti mokinių kompiuterinį raštingumą. 5a ir 8a klasių mokiniai yra dalijami į grupes pagal gebėjimus per matematikos 1 savaitinę pamoką, mokymosi pagalbai teikti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio men.   

      Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planą gruodžio 30 d. nuotoliniu būdu vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Mokymosi savivaldumas“. Tai antrasis programos „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“ seminaras. Seminaro metu buvo aptarta savivaldaus mokymosi svarba. Lektorius V. Tamašauskas pasidalino patarimais,  kaip mokyti mokinį pažinti savo mokymąsi, kaip padėti mokiniui augti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį planuojant pamoką. Seminare dalyvavo 50 gimnazijos mokytojų.

 

2020 m. spalio mėn.

            Spalio mėnesį pradėtos įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos gimnazijoje. Siekiant formuoti mokinių mokėjimo mokytis įgūdžius naudojant skaitmenines aplinkas, pradinių klasių mokiniams nupirktos EMA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos: 1-4 klasių mokiniams: lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo, 3-4 klasių mokiniams – informatikos. 5-8 klasių mokiniams ir šiose klasėse dirbantiems mokytojams nupirktos EDUKA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos.

        Spalio 29 d. 55 gimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo pirmame 40 val. programos „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“ seminare  „Šiuolaikinio ugdymo tendencijos siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Dalyviai susipažino su šiuolaikinės mokymosi paradigmos požymiais, šiuolaikinės pamokos aspektais pagal „Geros mokyklos koncepcijos“ nuostatas ir jų atpažinimu bei vertinimu pamokoje,  į mokymąsi orientuotomis strategijomis ir metodais.  Seminaro lektorė L. Gudaitė taip pat pristatė platformos „IQESonline“ galimybes įsivertinant ir tobulinant pamokos kokybę, pademonstravo, kokios yra duomenų analizės ir interpretacijos galimybės. Įgytas žinias mokytojai taikys savo praktinėje veikloje.